Guru dan Karyawan

By admin 05 Jul 2015, 16:32:36 WIB

DAFTAR GURU

NO.

NAMA / NIP

MATA PELAJARAN

 
 

1

Nurjanah, S.P.I

PA. Islam dan Budi Pekerti

 

2

Miftah Thoha Muhaimin, S.Pd.

PA. Islam dan Budi Pekerti

 

3

Setia Widanti, S.Pd.I.

PA. Islam dan Budi Pekerti

 

4

Drs. Samijo                                                  NIP 19621016 198903 1 003

PA. Katholik dan Budi Pekerti

 

5

Toga Sihombing, S.P.Ak

PA. Kristen dan Budi Pekerti

 

6

Drs Budi Raharjo

Pendidikan Agama Hindu

 

6

Dra. Hj. Sri Purwati                                      NIP 19610720 198903 2 004

PPKn

 

7

Gelis Wahjuti, S.Pd                                      NIP 19700904 200801 2 009

PPKn

 

8

Drs. Aris Daryono, M.Pd.                             NIP 19630710 199103 1 006

Bahasa Indonesia

 

9

Sri Endang Sugiyanti, S.Pd.                         NIP 19710202 199903 2 006

Bahasa Indonesia

 

10

Dwi Astuti Indriati, S.Pd, M.Hum                 NIP 19700727 200701 2 013

Bahasa Indonesia

 

11

Pipit Ristiana Anggraini, S.Pd.

Bahasa Indonesia

 

12

Dra. Titiek Sunarti                                        NIP 19610715 198803 2 005

Bahasa Inggris

 

13

Aris Widaryanti, S.Pd. M.Hum                     NIP 19661116 198903 2 009

Bhs Sastra Inggris   (lintas minat)

 

14

Gema Galgani Jumi S, S.Pd.                      NIP 19731115 200501 2 008

Bahasa Inggris

 

15

Rayung Widayati,  M.Pd

Bhs Sastra Inggris   (lintas minat)

 

16

Herlin Susanto, S.Pd.                                  NIP 19611031 198412 1 003

Matematika

 

17

Yunarsih, S.Pd.                                            NIP 19671227 199203 2 009

Matematika

 

18

Drs. Suwardi                                                NIP 19650219 200003 1 001

Matematika (minat)

 

19

Desi Rahmawati, S.Pd                                NIP 19780109 200801 2 011

Matematika

 

20

Dwi Ningsih, S.Pd.Si.

Matematika (minat)

 

21

Dwi Fatmawati, S.Pd.

Matematika

 

22

Drs. Sumarna                                              NIP 19631108 199512 1 002

Fisika

 

23

Bimo Susetyo, S.Si.                                     NIP 19730416 200604 1 009

Fisika

 

24

Umi Fadilah, M.Pd.Si.

Fisika

 

25

Rizal Irfandi Setiawan, S.Pd

Fisika

 

26

Siti Mardiyah, S.Pd                                      NIP 19580410 198603 2 003

Kimia

 

27

Drs. Kunarka                                               NIP 19641205 199512 1 002

Kimia

 

28

Hasna Syifaah, S.Pd.

Kimia

 

29

Basuki Jaka Purnama, M.Pd.                            NIP 19660628 199001 1 001

Biologi

 

30

Dra Tri Pudjiastuti Setyo Lestari                        NIP 19580203 198903 2 001

Biologi

 

31

Supardi, S.Pd.                                             NIP 19680910 199101 1 003

Biologi

 

32

 Monik Anesia Widyaningrum, S.Pd

Biologi

 

33

Drs. Fatchurohman.                                     NIP 19620101 198903 1 017

Biologi

 

34

Dra. Ety Nurwahyuni, M.Pd.                         NIP 19631211 198910 2 001

Sejarah Indonesia

 

 

 

Sejarah

 

35

Tutik Kundarwanti, S.Pd                              NIP 19770318 201406 2 001

Sejarah Indonesia

 

 

Sejarah

 

36

Anggita Tiana Rachmawati, S.Pd

Sejarah Indonesia

 

 

Sejarah

 

37

Sri Suramti, S.Pd.                                        NIP 19720902 199802 2 004

Geografi

 

38

Suharyanti, S.Pd                                         NIP 19720511 200604 2 006

Geografi

 

 

Geografi (lintas mnt)

 

39

Dra. Irene Sudarwanti                                 NIP 19571013 198503 2 007

Ekonomi

 

Ekonomi (lintas mnt)

 

40

Dra. Lilik Sri Wiratmi                                    NIP 19581213 198701 2 001

Ekonomi

 

 

Ekonomi (lintas mnt)

 

41

Tri Puji Astuti, S.Pd                                      NIP 19771023 200801 2 009

Ekonomi

 

42

Drs Slamet Ansori, M.Pd.                            NIP 19611129 199412 1 001

Sosiologi

 

 

Sosiologi (lintas mnt)

 

43

Urip Sadewo, S.Sos                                    NIP 19711224 200604 1 009

Sosiologi

 

 

 

Sosiologi (lintas mnt)

 

44

Harno Handoyo, M.Pd.                                NIP 19660109 198903 1 005

Seni Budaya

 

45

Puspa Limpat Lelawati, S.Sn.

Seni Budaya

 

46

Muhamad Marjuki, S.Pd                              NIP 19730503 201406 1 003

Penjasorkes

 

47

Asep Santoso, S.Pd

Penjasorkes

 

48

Erda Ayu Septiasari, M.Pd.

Penjasorkes

 

49

Arief Budiman, S.Pd.                                   NIP 19761123 200501 1 014

Pembimbing TI

 

 

 

Prakarya dan KWU

 

50

Suprana Indarta, S.Pd

Prakarya dan KWU

 

51

Nauli Trisnainy Siregar, M.Pd                      NIP 19700330 200212 2 008

Bahasa Perancis  ( lintas minat)

 

52

Ririn Sulistiyani, S.Pd.                                 NIP 19741228 200604 2 007

Bahasa Jawa

 

53

Dewi Astutiningsih S, S.Pd                          NIP 19740811 200604 2 005

Bahasa Jawa

 

54

Dra. Suryati                                                 NIP 19630604 199702 2 001

Bimbingan Konseling

 

55

Nanik Supriyati, S.Pd.                                 NIP 19740225 200003 2 003

Bimbingan Konseling

 

56

Teti Nur'aeti, S.Pd.                                       NIP 19690412 200501 2 011

Bimbingan Konseling

 

.